Istorijat Lige banaka

Projekat liga banaka počeo je u jesen 2005 sa idejom da okupi zaposlene u bankama oko najbitnije sporedne stvari na svetu - fudbala.
O tada pa do danas projekat je okupio skoro sve banke koje posluju u našoj zemlji. Tradicionalno takmičenje koje je se održava dva puta godišnje i svaka od njih ima svoje šampione.


SVI POBEDNICI LIGE BANAKA i OSIGURAVAJUCIH KUĆA
 
ONI SU PISALI, PIŠU I PISAĆE ISTORIJU OVOG TAKMIČENJA
 

1.   LB 1       LHB Bank                           jesen 2005

2.   LB 2       ZEPTER BANKA                   proleće 2006

3.   LB 3       Banca Intesa                      jesen 2006

4.   LB 4       OTP Banka                         proleće 2007

5    LB 5       OTP Banka                          jesen 2007

6.   LB6        Hypo Alpe Adria Bank         proleće 2008

7.   LB 7       Marfin bank                        jesen 2008

8.   LB 8       EFG Bank                            proleće 2009

9.   LB 9       Marfin bank                        jesen 2009

10. LB 10     Unicredti bank                    proleće 2010

11. LBiOK     Volks bank                          jesen 2010

12. LBiOK     Volks bank                          proleće 2011

13. LBiOK     Volks bank                          jesen 2011

14. LBiOK     Komercijalna banka            proleće 2012

15. LBiOK     SBERBANK                          jesen 2012

16. LBiOK     Komercijalna banka             proleće 2013

17. LBiOK     Komercijalna banka             jesen 2013

18.LBiOK      Unicredit bank                     prolece 2014

19.LBiOK      SBERBANK                           jesen 2014

20. LBiOK     ???????